Voorbeeldleerling

Personage_3.gif

Dit is Max. Max is 15 jaar. Doordeweeks verblijft Max op een woongroep en in het weekend woont hij thuis bij zijn moeder en stiefvader. Max is gediagnosticeerd met PDD-NOS, type MCDD. Zijn soms nog rigide manier van denken, moeite met feedback, en soms eisende manier van vragen om zijn zin te krijgen, zijn van hieruit te verklaren. 

Max heeft (in de klas) weinig sociale contacten. Hij praat weleens met medeleerlingen, maar laat hen meestal met rust. De interesse van Max ligt bij ICT.  Hij is geïnteresseerd in het zelf ontwikkelen van software, maar ook hardware vindt hij interessant. Hij haalt weleens een kapotte computer of laptop uit elkaar en kan deze ook weer in elkaar zetten.


IQ

Max beschikt over een gemiddelde intelligentie. Zijn verbale IQ is 108. Zijn performale IQ is 112. Zijn totale IQ is 111.

LDM


Sociaal-emotionele ontwikkelingsleeftijd

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar Max’ ontwikkelingsleeftijd. De resultaten duiden op een ontwikkelingsleeftijd van 10 jaar en 2 maanden. Dit valt in de range van doelgroep 4.

LDM


Didactisch functioneringsniveau

Max zit in leerjaar 3. Hij is methode-onafhankelijk getoetst. Dit zijn zijn scores:

Rekenen 1F (doelgroep 5)

Nederlands lezen 2F (doelgroep 6)

Nederlands luisteren 2F (doelgroep 6)

Taalverzorging 2F (doelgroep 6)

Engels lezen A2 (doelgroep 6)

Engels luister A2 (doelgroep 6


Max scoort over het geheel genomen op 2F niveau. Hierbij past doelgroep 6. 

LDM  


Leerstandaard

Voor leren leren werkt Max aan niveau 14. Dit behoort bij doelgroep 5.  Voor leren taken uitvoeren gaat Max nu werken aan niveau 13. Dit behoort ook bij doelgroep 5. Voor leren functioneren in sociale situaties werkt Max aan de doelen van niveau 8. Dit behoort bij doelgroep 3. Voor voorbereiding op dagbesteding en arbeid werkt Max aan de doelen van niveau 12. Dit behoort bij doelgroep 4. De resultaten van Max op de methodeonafhankelijke toetsen voor leergebiedspecifieke doelen zijn conform niveau 16. Dit is doelgroep 6.

Over het geheel genomen scoort Max op doelgroep 5. Dit is hier dan ook de juiste optie.

Schermafbeelding 2018-02-28 om 20.55.56.png


Leerkenmerk

Max past algemene en ook vakspecifieke strategieën toe in zijn schoolwerk. Als Max eenmaal aan het werk is kan hij zich goed concentreren. Dit hoort bij doelgroep 5.

LDM


Ondersteuningsbehoefte t.a.v. leren en ontwikkelen

Max had op school erg veel moeite met aansturing, instructie en uitleg van zijn docent. Hierin heeft hij de afgelopen twee jaar een groei laten zien. Hij heeft hierbij nog wel regelmatig aansturing van de docent nodig die hem motiveert om aan het werk te gaan. Het geven van een beloning is hierbij helpend. Het maken van duidelijke afspraken (op papier) werkt ook goed.

Als Max eenmaal aan het werk is kan hij zich goed concentreren. Max heeft een docent nodig die regelmatig begeleiding biedt, stuurt en corrigeert op grond van die gemaakte regels en afspraken. Voor Max werkt het goed als hij op de computer mag werken (zijn interesse ligt bij computers). Max functioneert met regelmatige aansturing van een docent en regelmatige begeleiding die hem stuurt en corrigeert op regels en afspraken. Hierbij hoort doelgroep 4.

LDM


Ondersteuningsbehoefte t.a.v. sociaal-emotionele ontwikkeling

Max moet gestimuleerd worden in het samenwerken met andere leerlingen. Ook heeft hij regelmatig ondersteuning nodig bij het op juiste wijze leggen van contacten. Het liefst heeft hij groepsgenoten die hem in zijn waarde laten en hem accepteren zoals hij is. Max heeft een omgeving nodig waarin hij optimaal gestimuleerd wordt zo zelfstandig mogelijk te zijn en initiatief te tonen.

Vorig schooljaar is Max, via een stage waarin veel veiligheid en nabijheid werd geboden, doorgegroeid naar een stage met meer verantwoordelijkheid en minder nabijheid. Max presteert op deze plek naar vermogen en groeit langzaam maar zeker door naar een volgende stap: een stage buiten de schooldeuren. Hierbij blijft veiligheid en kleinschaligheid van groot belang.

Max heeft een omgeving nodig die gericht is op het vergroten van zijn autonomie, hem stimuleert het initiatief te nemen en eigen verantwoordelijkheid leert te dragen. De begeleiding geeft grenzen en structuur aan, maar is waar mogelijk meer coachend en gericht op het zelf bedenken van oplossingen door Max. Max heeft regelmatig ondersteuning nodig in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, met name bij het leggen van contacten en het samenwerken. Hierbij past doelgroep 4.

LDM


Ondersteuningsbehoefte t.a.v. communicatie

Max moet gestimuleerd worden om op een passende manier te communiceren met zijn omgeving. Op het moment dat hij vastloopt moet hij leren communiceren met behulp van taal. Hier heeft hij regelmatig ondersteuning bij nodig. Zonder regelmatige ondersteuning in zijn communicatie komt Max niet goed verder in het leren omgaan met sociale interacties en samenwerken met anderen. Doelgroep 4 past hierbij.

LDM


Ondersteuningsbehoefte t.a.v. fysieke en/of medische situatie

Max geeft geen fysiek of medische beperkingen. Max heeft geen fysieke of medische ondersteuning nodig. In dat geval kies je voor ‘op afroep’. Het maakt niet uit of je die onder doelgroep 6 of 7 kiest.

LDM


Uitstroombestemming

We zien nu in het ingevulde doelgroepenmodel wat de stand van zaken is van de huidige situatie van Max. Max volgt nog 1 jaar onderwijs. We verwachten voor Max dat hij volgend jaar uitstroomt naar Arbeid met certificaten (doelgroep 5). Gezien de positieve ontwikkelingen van de afgelopen tijd nemen we aan dat hij steeds minder ondersteuning nodig heeft en derhalve goed kan instromen op de arbeidsmarkt. MBO Entree zou ook kunnen, indien het een kleinschalige en veilige setting betreft.

LDM