Samenwerkingspartners

Ondersteuning bij het invoeren of implementeren van het landelijk doelgroepenmodel

Om dit probleem op te lossen zijn enkele organisaties speciaal getraind door ontwikkelaars van het doelgroepenmodel om uitleg te geven en scholen ook te begeleiden bij hun vraagstukken en implementatie. Onderstaande organisaties kunt u benaderen voor verdere ondersteuning:


 

Het stimuleren van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling bij leerlingen op een school voor s(b)o is complex. Het bieden van goed onderwijs en goede zorg vraagt van een school daarom de nodige aandacht. De specialisten van de CED-Groep hebben veel kennis van de praktijk van het speciaal (basis)onderwijs. Met deze kennis kunnen zij samen met u het onderwijs aan leerlingen verbeteren. 

Website CED-groep


 

Driestar educatief en de ParnasSys Academie begeleiden al jarenlang scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs bij onder andere het werken met leerlijnen en ontwikkelingsperspectieven. Zowel scholen die werken met ParnasSys, als met andere leerlingvolgsystemen. We denken met scholen(groepen) mee hoe ze hun visie en missie praktisch kunnen vertalen naar de werkvloer, op een manier die aansluit bij wettelijke eisen.

Opbrengsten van landelijke initiatieven tot kwaliteitsverbetering, zoals het doelgroepenmodel, worden binnen scholen geïmplementeerd op een manier die recht doet aan de (omgeving van de) school. We zorgen ervoor dat alle betrokkenen beschikken over de juiste expertise om zelf keuzes te maken welke aspecten op welke manier gebruikt gaan worden. Op die manier hebben we al veel mensen in het speciaal onderwijs verder kunnen helpen.

Neem vrijblijvend contact op om te bespreken wat we voor je organisatie zouden kunnen betekenen. 

Website Driestar Educatief


 

BMC is een landelijk adviesbureau in de publieke sector. Wij zijn onder andere gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning in het alle van het onderwijs. Wij werken aan oplossingen voor structurele verandering en verbetering in een onderwijsorganisatie. Onze ondersteuning kan geboden worden binnen alle lagen van de organisatie.

Wat kan BMC betekenen voor de implementatie van het Doelgroepenmodel? Doordat wij werken met ervaren adviseurs én trainees bieden wij de perfecte combinatie om te kunnen ondersteunen in verschillende stappen de implementatie  van het Doelgroepenmodel. Dit kan van het invullen van de ontwikkelingsperspectieven en het  uitwerken van leerlijnen tot volledige implementatie waarbij ook de interne zorg structuur wordt verbeterd.   

Wat wij voor de scholen kunnen betekenen is een op maat gemaakt traject dat past bij uw hulpvraag omtrent het Doelgroepenmodel.

BMC komt vrijblijvend langs om de hulpvraag te analyseren. Vanuit deze analyse kijken we graag wat we samen kunnen doen omtrent deze implementatie. Bijvoorbeeld het ondersteunen van de Intern Begeleider en de leerkracht, we streven er naar dat de focus blijft liggen op de leerling en niet op overige processen. 

Website BMC


 

Het onderwijs heeft continu te maken met veranderingen. Nieuwe manieren van werken,gewijzigde wet- en regelgeving, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, etc. Bijblijven enkwaliteit blijven bieden, kost veel tijd en vraagt kennis en expertise. De Onderwijsadviseur is uw partner bij beleids- en strategievraagstukken. Van audits totprocesoptimalisatie, van visievorming tot verandermanagement, van leerlijnen voorpraktijkvakken tot schoolplannen. Verder ontwikkelt De Onderwijsadviseur samen metscholen oplossingen en instrumenten voor actuele vraagstukken. Benieuwd naar reviewsover de dienstverlening door De Onderwijswijsadviseur? Kijk op de website of garechtstreeks naar de reviews.

Website De Onderwijsadviseur