Leerlijnen

Op basis van het doelgroepenmodel hebben verschillende partijen leerlijnen aangeleverd. Deze vindt u op deze pagina. Deze lijst is niet uitputtend en is ontstaan doordat betrokkenen hun leerlijnen hebben gedeeld.

Maak gebruik van de leerlijnen als u wenst. Als u een leerlijn wilt toevoegen kan dat. Neem dan s.v.p. contact met ons op.

 

Op deze pagina vindt u de leerlijnen Copernicus (CED-groep, zie deze Handleiding-Copernicus.pdf), de leerlijnen praktijkvakken (5 sectoren) en de leerlijn digitale geletterdheid van De Onderwijsspecialisten, de generieke studievaardighedenset voor doorstroom naar HBO van de werkgroep havo-hbo in Noord Nederland en de zes leerlijnen van Kijk wat Kan! voor leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd van 0-2 jaar (voor doelgroep 1).

 


 

Downloads

Leerlijnen copernicus.zip

leerlijnenpraktijkvakken2019.zip

Leerlijn (V)SO Digitale geletterdheid okt.2017.pdf

Generieke studievaardigheden doorstroom naar HBO.pdf

LeerlijnenKijkwatKanEMB.zip

In de leerlijnen Kijk wat Kan! staan werkdoelen per leergebied en oplopend in niveau. Hiermee krijgen kinderen en jongeren met een (zeer) ernstige meervoudige beperking, waaronder een visuele, de kans om zich in de volle breedte te ontwikkelen. Naast de zes leerlijnen is een bijlage gemaakt met een beschrijving van de methodiek ‘Kijk wat kan!’ zoals zorgonderwijsgroepen kunnen gebruiken als onderlegger of informatiebron. Deze leerlijnen zijn bedoeld voor doelgroep 1.