Leerlijnen

In het doelgroepenmodel zijn de eindniveaus van de leerstandaarden opgenomen per doelgroep. Daaronder liggen verschillende leerlijnen, waaronder de leerlijnen van Plancius, CED-ZML SO en VSO, CED PO/SBO, Passende Perspectieven en waar van toepassing de reguliere kerndoelen en eindtermen.

 

Op deze pagina vindt u als extra informatie de leerlijnen Copernicus (CED-groep, zie deze Handleiding-Copernicus.pdf) en de leerlijnen praktijkvakken (5 sectoren) van De Onderwijsspecialisten.

 


 

Downloads

leerlijnen copernicus.zip

Leerlijnen praktijkvakken.zip