Nieuws

Bijeenkomst over CITO LOVS

23.01.2018

Op 16 januari kwamen een aantal gebruikers van het computerprogramma CITO LOVS uit het (v)so bijeen om samen met CITO te inventariseren op welke wijze zij hun leerlingen willen volgen en hun ontwikkeling in beeld willen brengen. De komende jaren werkt CITO LOVS aan een nieuwe rapportage-omgeving en daarvoor waren zij benieuwd naar de wensen vanuit (v)so.

CITO wil (nog meer) de focus verleggen naar leergroei en eigen (individuele) doelen en ambities. Ook in het regulier onderwijs is hier behoefte aan, waarmee de wensen van het (v)so breder zijn dan alleen de eigen doelgroep. De insteek was niet om het bestaande product direct aan te passen, maar de gebruikersgroep te betrekken bij de nieuwe ontwikkelingen.

Het verslag vanuit CITO volgt nog en zal via deze nieuwsbrief worden gedeeld.