Gebruikersgroepen LAS/LVS

De besturen die het afgelopen jaar in het kader van een versnellingsvraag het Programma van Eisen LAS/LVS en de standaardisatie doelgroepenmodel hebben ontwikkeld hebben een aantal gebruikersgroepen LVS gevormd, of er is aansluiting gevonden bij een bestaand initiatief waarbij gebruikers in overleg zijn met de ontwikkelaar.

De verwachting van deelnemers aan de gebruikersgroep is dat zij met voldoende mandaat minimaal tweemaal per jaar bij elkaar komen en het PvE en doelgroepenmodel onderschrijven. Doel van de gebruikersgroepen is om middels overeenstemming een massa te maken, de vraagmacht richting de aanbieders te versterken als het gaat om gewenste aanpassingen. Vanuit LECSO (en PO-Raad en Kennisnet) worden de gebruikersgroepen gefaciliteerd. 

Op dit moment zijn er initiatieven voor deze producten:

  • Logos
  • MLS
  • SOMtoday
  • ParnasSys

Neem voor meer informatie over de gebruikersgroepen contact met ons op. Het is mogelijk om u aan te sluiten bij de gebruikersgroep van uw keuze.