Nieuws

Programma van eisen LVS/LAS

11.10.2016

Op vrijdag 7 oktober 2016 vond bij NDC in Utrecht een drukbezochte bijeenkomst plaats van de werkgroep inkoop LVS/LAS. De besturen die het afgelopen jaar in het kader van een versnellingsvraag het programma van eisen en de standaardisatie doelgroepenmodel hebben ontwikkeld presenteerden de opbrengsten en gingen in op het vervolg van dit traject. Dit resulteerde in het samenstellen van een drietal...

Landelijk model doelgroepen so en vso.

05.07.2016

Naast een Programma van Eisen LVS/LAS hebben inhoudelijk deskundigen van een aantal schoolbesturen een model Standaardisering Doelgroepen ontwikkeld (zie bijlagen). Tijdens een landelijke bijeenkomst op 19 januari 2016 zijn de eerste concepten van dit model toegelicht en besproken. Met deze standaardisering beogen we verschillende doelen: Gemeenschappelijke taal binnen (v)so (LECSO) over...

Een toekomstbestendig LVS

27.06.2016

Hierbij willen wij u uitnodigen voor een bijeenkomst op 7 oktober a.s. van 13.30 uur tot 15.00 uur (locatie NDC Den Hommel, te Utrecht). Wij informeren u dan over het Programma van Eisen LeerlingVolgSysteem (LVS)/ LeerlingAdministratieSysteem (LAS) en de handreiking inkoop die door een zestal besturen (HUB Noord Brababant, de Onderwijsspecialisten, Aloysius, Boor, De Kleine Prins, Heliomare) in...

Bent u op zoek naar een toekomstbestendig LVS?

13.05.2016

[Deze bijeenkomst is niet doorgegaan. Op 7 oktober 2016 staat er een nieuwe bijeenkomst gepland. Klik hier voor het laatste bericht.] Hierbij willen wij u uitnodigen voor een bijeenkomst op 7 juni a.s. van 12.30 uur tot 15.00 uur (locatie Utrecht). Wij informeren u dan over het Programma van Eisen LeerlingVolgSysteem (LVS)/ LeerlingAdministratieSysteem (LAS) en de handreiking inkoop die door een...

Informatiebijeenkomst LVS/LAS voor (voortgezet) speciaal onderwijs

15.04.2016

[Deze bijeenkomst is net doorgegaan. Wanneer er een datum voor een nieuwe bijeenkomst bekend is wordt deze via de gebruikelijke LECSO-kanalen verspreid.] LECSO organiseert op 7 juni een informatiebijeenkomst voor bestuurders over het programma van eisen LeerlingAdministratieSysteem (LAS) en LeerlingVolgSysteem (LVS) en de handreiking inkoop die door een zestal besturen in samenwerking met...