Nieuws

Bent u op zoek naar een toekomstbestendig LVS?

13.05.2016

[Deze bijeenkomst is niet doorgegaan. Op 7 oktober 2016 staat er een nieuwe bijeenkomst gepland. Klik hier voor het laatste bericht.] Hierbij willen wij u uitnodigen voor een bijeenkomst op 7 juni a.s. van 12.30 uur tot 15.00 uur (locatie Utrecht). Wij informeren u dan over het Programma van Eisen LeerlingVolgSysteem (LVS)/ LeerlingAdministratieSysteem (LAS) en de handreiking inkoop die door een...

Informatiebijeenkomst LVS/LAS voor (voortgezet) speciaal onderwijs

15.04.2016

[Deze bijeenkomst is net doorgegaan. Wanneer er een datum voor een nieuwe bijeenkomst bekend is wordt deze via de gebruikelijke LECSO-kanalen verspreid.] LECSO organiseert op 7 juni een informatiebijeenkomst voor bestuurders over het programma van eisen LeerlingAdministratieSysteem (LAS) en LeerlingVolgSysteem (LVS) en de handreiking inkoop die door een zestal besturen in samenwerking met...