Nieuws

E-learning van het doelgroepenmodel

05.06.2018

Andrea Postma, Intern begeleider bij De Piloot (Stichting BOOR), heeft dit voorjaar samen met haar collega IB’ers de e-learning van het doelgroepenmodel gedaan. “Dat was heel goed om te doen! We werden uitgedaagd om te bespreken hoe je eigenlijk naar een leerling kijkt en dat ook af te stemmen met elkaar.” Andrea vertelt dat ze met haar collega’s met name in gesprek raakte...

Meer resultaten korte vragenlijst gebruik doelgroepenmodel (v)so

05.06.2018

In de nieuwsbrief van april lieten we al even weten dat 87% van de (v)so-scholen op de hoogte is van het doelgroepenmodel. De overgrote meerderheid dus. 76% van de scholen werkt nu in meer of mindere mate met (onderdelen van) het doelgroepenmodel. Veelal wordt de terminologie van het doelgroepenmodel gebruikt. Ook worden de onderdelen van het doelgroepenmodel: eindniveaus van de beheersingsdoelen,...

Workshops ZMOLK-LVB

16.04.2018

Op woensdagdag 30 mei worden er twee workshop gehouden over de ZMOLK'ers en LVB'ers. Van 10 tot 12 uur: ZO! Zelfregulatie van gedrag. En van 13 tot 15 uur: Balans in Beeld. Beide workshops worden in Utrecht gehouden. (Exacte locaties volgen na inschrijving.) ZO! Zelfregulatievan gedragMensen reguleren met onbewuste cognitieve en gedragsmatige processen hun emoties, motivatie en cognities om zich...

Resultaten korte vragenlijst gebruik doelgroepenmodel (v)so

16.04.2018

In maart bevroegen we onze leden op bekendheid met en gebruik van het doelgroepenmodel (v)so. Op onze korte vragenlijst hebben 108 van de 270 uitgenodigde scholen gereageerd. Dat is 40%. Van deze 108 scholen is 86% op de hoogte van het doelgroepenmodel. De overgrote meerderheid dus. Van de 108 scholen gebruikt bijna 65% het doelgroepenmodel, of onderdelen ervan, op de een of andere manier. Dat is...

Verslag bijeenkomst bij CITO LOVS - inventarisatie van wensen

21.03.2018

In januari kwamen een aantal gebruikers van het Computerprogramma LOVS uit het (v)so samen bij CITO BV om met de ontwikkelaars wensen en behoeften te inventariseren voor wat betreft het volgen en in beeld brengen van de ontwikkeling van leerlingen op de toetsen van Cito. De uitwisseling tussen ontwikkelaar en gebruikers werd als heel zinvol ervaren. De aanwezigen hebben hun wensen en behoeften...

Masterclass landelijk doelgroepenmodel voor ondersteunende diensten

22.02.2018

Steeds meer (v)so-scholen pakken het landelijk doelgroepenmodel (deels) op om hun dagelijkse onderwijs vorm te geven. Ook verschillende leerlingvolgsystemen passen hun software aan om aan te sluiten bij het doelgroepenmodel.Doordat het doelgroepenmodel steeds vaker gebruik wordt komen er ook meer vragen uit de praktijk en is er meer behoefte aan begeleiding en onderlinge uitwisseling van...

Bijeenkomst over CITO LOVS

23.01.2018

Op 16 januari kwamen een aantal gebruikers van het computerprogramma CITO LOVS uit het (v)so bijeen om samen met CITO te inventariseren op welke wijze zij hun leerlingen willen volgen en hun ontwikkeling in beeld willen brengen. De komende jaren werkt CITO LOVS aan een nieuwe rapportage-omgeving en daarvoor waren zij benieuwd naar de wensen vanuit (v)so. CITO wil (nog meer) de focus verleggen naar...

Inspectie past IQ-ranges aan in overleg met Doelgroepenmodel

01.11.2017

De Inspectie heeft in haar vragenlijst 'Opbrengstanalyse' de indeling van IQ-categorieën aangepast om beter aan te sluiten bij de indeling die wordt gebruikt in de onderwijspraktijk (onder andere op basis van de IQ-indeling van Resing en Blok). Deze nieuwe indeling sluit aan bij het Doelgroepenmodel. Tijdens Hét Congres op 24 november, presenteren we de nieuwste versie en lanceren we...

Gebruikersbijeenkomsten Leerlingvolgsysteem in (v)so en Programma van EisenĀ 

12.10.2017

De afgelopen maand hebben er voor drie verschillende leerlingvolgsystemen die gebruikt worden in het (v)so zogenaamde gebruikersbijeenkomsten plaatsgevonden. Namelijk voor Logos, SOMtoday en MLS. Het doel van deze bijeenkomsten was om op basis van de wensen en eisen van gebruikers in overleg te treden met LVS-ontwikkelaars. Hierbij wordt ingezet op de doorontwikkeling van het LVS naar een (nog)...

Gezamenlijk PvE voor Leerlingvolgsysteem

21.08.2017

LECSO is in samenwerking met een aantal so-besturen en Kennisnet bezig om een eenduidig leerlingvolgsysteem voor het speciaal onderwijs te realiseren. Daarvoor is een eenduidige Programma van Eisen opgesteld. In het bijgevoegde filmpje laten we zien waarom het belangrijk is om hierin als speciaal onderwijs gezamenlijk op te trekken. Met het PvE als uitgangspunt is een gemeenschappelijke...