Nieuws

Resultaten korte vragenlijst gebruik doelgroepenmodel (v)so

16.04.2018

In maart bevroegen we onze leden op bekendheid met en gebruik van het doelgroepenmodel (v)so.

Op onze korte vragenlijst hebben 108 van de 270 uitgenodigde scholen gereageerd. Dat is 40%.
Van deze 108 scholen is 86% op de hoogte van het doelgroepenmodel. De overgrote meerderheid dus.
Van de 108 scholen gebruikt bijna 65% het doelgroepenmodel, of onderdelen ervan, op de een of andere manier. Dat is al een mooi resultaat maar uiteraard hopen we dat het model nog breder gebruikt gaat worden.

Naast deze gegevens heeft de vragenlijst veel informatie opgeleverd over de manier waarop we scholen nog beter kunnen informeren en waar nog ondersteuningsbehoeftes liggen om met het model (verder) aan de slag te gaan. We gaan hier werk van maken en brengen u daarvan in een volgende nieuwsbrief op de hoogte.