Nieuws

Entreeopleiding in doelgroepenmodel

19.04.2019

De inspectie informeerde ons over het feit dat er scholen zijn die, bij het gebruik van het doelgroepenmodel (v)so, de entreeopleiding onder het uitstroomprofiel arbeid scharen. Dat is niet correct. De entreeopleiding valt onder het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. We verwijzen naar de correcte weergave op de site van het Doelgroepenmodel. Klik op Landelijk model doelgroepen vso (rechts op de...

Definitieve versie (2018) Landelijk Doelgroepenmodel

12.03.2019

De werkgroep van het landelijk doelgroepenmodel heeft vorig jaar tijdens Hét Congres de allerlaatste versie van het doelgroepenmodel, en de bijbehorende onderleggers, gepresenteerd.De werkgroep zal nu twee jaar lang geen doorontwikkeling meer doen aan het doelgroepenmodel. Er vinden voorlopig dus geen aanpassingen plaats aan het model. Dit is om scholen de gelegenheid te geven daadwerkelijk...

Definitieve versie (2018) van het landelijk doelgroepenmodel

04.12.2018

Vrijdag 30 november tijdens Hét Congres, heeft de werkgroep van het landelijk doelgroepenmodel de allerlaatste versie van het doelgroepenmodel, en de bijbehorende onderleggers, gepresenteerd.De werkgroep zal nu twee jaar lang geen doorontwikkeling meer doen aan het doelgroepenmodel. Er vinden voorlopig dus geen aanpassingen plaats aan het model. Dit is om scholen de gelegenheid te geven...

Verslag regionale informatiebijeenkomsten landelijk doelgroepenmodel

19.10.2018

De afgelopen weken hebben er drie regionale informatiebijeenkomsten plaatsgevonden over het landelijk doelgroepenmodel (Zwolle, Leiden en Veendam). Met een groep van telkens 20-30 mensen, bestaande uit IB’ers/zorgcoördinatoren, gedragskundigen, beleidsmedewerkers, leraren, (adjunct)directeuren en mensen uit samenwerkingsverbanden, hebben we uitgebreid de tijd genomen om het model en...

Gebruikersgroepen leerlingvolgsystemen (Logos, ParnasSys, MLS, Doenin, SOMtoday)

03.10.2018

Het afgelopen schooljaar heeft Lecso, samen met de PO-Raad en Kennisnet, ervaring opgedaan met een aantal gebruikersgroepen van leerlingvolgsystemen. Hierover vertellen we u graag meer:LogosHet leerlingvolgsysteem Logos heeft een overstap gemaakt naar de cloud. Met deze overstap kwam ruimte om ook versneld functionele wensen van gebruikers toe te voegen aan het systeem. De gebruikersgroep heeft in...

Ondersteuning bij het invoeren of implementeren van het landelijk doelgroepenmodel

03.10.2018

Regelmatig ontvangen LECSO of een van de leden van de werkgroep Landelijk Doelgroepenmodel een verzoek voor een presentatie of informatiebijeenkomst op locatie. Dit is een hele begrijpelijke vraag. Het doelgroepenmodel inzetten in de praktijk vraagt om een gedegen implementatie.Het ondersteunen van scholen bij deze vraag is echter noch voor de werkgroep, noch voor het bureau van LECSO uitvoerbaar....

Definitieve versie landelijk doelgroepenmodel op Hét Congres

03.10.2018

Tijdens Hét Congres op 30 november 2018 presenteert de werkgroep van het landelijk Doelgroepenmodel de definitieve versie van het model. Er zal die dag een verdiepende sessie plaatsvinden (15.30-16.30 uur), voor diegenen die nog graag een keer de diepte in willen gaan over het model en de werking ervan in de praktijk. Ook zijn leden van de werkgroep van het doelgroepenmodel de gehele dag in...

Regionale informatiebijeenkomsten landelijk doelgroepenmodel

03.07.2018

Dit voorjaar heeft LECSO scholen gevraagd of het op prijs werd gesteld om een aantal regionale informatiebijeenkomsten te organiseren over het landelijk doelgroepenmodel. Het overduidelijke antwoord hierop was: JA!Daarom zijn onderstaande data in het najaar van 2018 geprikt. Heel graag ontmoeten we u om meer informatie en achtergrond te geven over het model en ook om met elkaar op basis van...

E-learning van het doelgroepenmodel

05.06.2018

Andrea Postma, Intern begeleider bij De Piloot (Stichting BOOR), heeft dit voorjaar samen met haar collega IB’ers de e-learning van het doelgroepenmodel gedaan. “Dat was heel goed om te doen! We werden uitgedaagd om te bespreken hoe je eigenlijk naar een leerling kijkt en dat ook af te stemmen met elkaar.” Andrea vertelt dat ze met haar collega’s met name in gesprek raakte...

Meer resultaten korte vragenlijst gebruik doelgroepenmodel (v)so

05.06.2018

In de nieuwsbrief van april lieten we al even weten dat 87% van de (v)so-scholen op de hoogte is van het doelgroepenmodel. De overgrote meerderheid dus. 76% van de scholen werkt nu in meer of mindere mate met (onderdelen van) het doelgroepenmodel. Veelal wordt de terminologie van het doelgroepenmodel gebruikt. Ook worden de onderdelen van het doelgroepenmodel: eindniveaus van de beheersingsdoelen,...

<<<<1234>>>>