Doorbraakproject Onderwijs en ICT

Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad, VO-raad en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken. Kennisnet is de penvoerder van het Doorbraakproject.

 

Het Doorbraakproject heeft tot doel om belemmeringen weg te nemen, zodat ict nog slimmer, efficiënter en op grotere schaal inzetbaar wordt.

 

Versnellingsvragen zijn vragen waar diverse schoolbesturen tegenaan lopen bij de ontwikkeling of implementatie van ICT in het onderwijs. Het gaat om vragen die meerdere besturen gemeen hebben en die belemmeren dat de sector op grote schaal ICT inzet voor het geven van onderwijs. Zie meer informatie op de website van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT en de site van de PO-Raad over Versnellingsvragen.