Aansluiting met LAS/LVS

Een aantal SO besturen heeft, in samenwerking met LECSO en Kennisnet, in de periode november 2014 - maart 2015 gewerkt aan een gemeenschappelijke beschrijving van eisen en wensen aan een leerlingvolgsysteem (LVS) en leerlingadministratiesysteem (LAS). Dit gebeurde in het kader van een Versnellingsvraag in het Doorbraakproject Onderwijs en ICT.

De gemeenschappelijke eisen en wensen zijn beschreven in een Programma van Eisen. Met dit document als uitgangspunt is een gemeenschappelijke marktconsultatie georganiseerd in maart 2015, waaraan zeven partijen hebben meegewerkt.

 

 

De samenwerkende besturen hebben vervolgens besloten tot een verdieping in de samenwerking en de verkenning met twee marktpartijen. Deze verdiepte marktverkenning heeft het beeld versterkt dat samenwerking en vraagbundeling in het SO van groot belang is. Een van de conclusies was dat er eenduidigheid gewenst was in de doelgroepen in het (V)SO. Dit gaf de directe motivatie om het landelijk doelgroepenmodel te ontwikkelen. Dit gebeurde in eerste instantie met de reeds samenwerkende besturen, maar is nu verbreed naar veel meer betrokkenen en samengebracht onder LECSO. 

Bewaren