Welkom op de site over het landelijk doelgroepenmodel (V)SO

 

 

 

 

Wat is het model en waarom bestaat het? 

Het speciaal onderwijs biedt circa 70.000 leerlingen in Nederland onderwijs van hoge kwaliteit. De diversiteit onder die leerlingen is enorm. Als we echter kijken naar mogelijkheden van elke leerling is er telkens een hoge ambitie te stellen. Dit leggen we vast in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en een passende uitstroombestemming. Vanuit verschillende expertises en op verschillende momenten wordt er vervolgens bepaald wat de leerling nodig heeft om op het gewenste niveau uit te stromen. Dit is een proactief en cyclisch proces.

Om dit proces zo goed mogelijk te ondersteunen is het landelijk doelgroepenmodel ontwikkeld. Met dit model is een school in de gelegenheid om onderbouwd en transparant het maximaal haalbare eindniveau en het benodigde onderwijsaanbod en ondersteuning goed in kaart te brengen. De school doorloopt met het model een aantal vaste stappen die de leerling via een passende route leidt naar de maximaal haalbare uitstroombestemming.

Op dit moment wordt er niet volgens een gestandaardiseerde manier gewerkt. Dit bemoeilijkt de communicatie met stakeholders zoals Inspectie, samenwerkingsverbanden, externe ondersteuners en scholen in het regulier onderwijs. Het landelijk doelgroepenmodel verbetert deze communicatie. Tevens verbetert het de communicatie met ouders. Door het doelgroepenmodel en de onderliggende instrumenten is de school in staat een goed beeld te schetsen van waar de leerling staat en wat het toekomstperspectief is.

 


Beschutte arbeid en Arbeidstoeleiding

De uitstroombestemming beschut werk/ (beschutte) arbeid is aan veel discussie onderhevig. De uitstroombestemmingen in het landelijk doelgroepenmodel zijn vormgegeven op basis van hoe de situatie ‚Äčer heden ten dage uit ziet qua wet- en regelgeving (Participatiewet). Dit weerspiegelt niet per se de werkelijkheid/de praktijk. Dit is een bewuste keuze in het model. We hebben gekozen om hier de theoretische situatie aan te houden, omdat die ons voorgeschreven wordt door nieuwe regels. Maar belangrijker nog: we willen graag zelf als sector inzichtelijk maken waar de schoen wringt. Wanneer meer (V)SO scholen met het landelijk doelgroepenmodel gaan werken, wordt op steeds grotere schaal duidelijk dat de theorie de praktijk hier niet weerspiegelt en wellicht op deze manier niet houdbaar is. In de zin dat als we wet- en regelgeving met zijn allen volgen zal blijken of dit wel of niet haalbaar zal zijn.

LECSO organiseert veel rondom Arbeidstoeleiding. Binnen dit thema houdt ons team zich bezig met het verspreiden en borgen van gezamenlijk ontwikkelde expertise en samenwerkingsvormen en het stimuleren van samenwerken in de regio’s. We volgen alle ontwikkelingen rond wetgeving, signaleren problemen, verzamelen praktijkvoorbeelden, denken mee over leerlijnen, methodieken en toestontwikkeling en brengen advies uit aan de PO-Raad. De meest recente informatie hierover vind u hier. Ook het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt informatie aan. Die vindt u hier.


Een matrix maar niet lineair

Het model is een matrix maar leest niet van boven naar beneden. Juist door de complexe situatie van individuele leerlingen in beeld te brengen laat het model zien wat er nodig is om de leerling tot een maximaal eindniveau te brengen.

CasusleerlingAnsu


Downloads

CC.png

Alle werken van het Landelijk Doelgroepenmodel worden beschikbaar gesteld onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.

 

Download hier alle bestanden van versie 5.0.

 

Download hier het Landelijk Doelgroepenmodel (V)SO, versie 5.0.

Download hier de Invulwijzer Ondersteuningsbehoeften, versie 5.0.

Download hier de Kijkwijzer Beheersingsdoelen Leerstandaard SO, versie 5.0.

Download hier de Kijkwijzer Beheersingsdoelen Leerstandaard VSO, versie 5.0.

Download hier de Koppeling Doelgroepenmodel aan Cito toetsen, versie 5.0.

Download hier het Model OPP SO op basis van het Doelgroepenmodel.

Download hier het Model OPP VSO op basis van het Doelgroepenmodel.

Download hier de Kijkwijzer Taal Leerstandaard (V)SO aan Passende Perspectieven.

Download hier de Kijkwijzer Leerkenmerken, versie 5.0.

Download hier de Handleiding Landelijk Doelgroepenmodel.

 

 

Actueel

Op 16 januari kwamen een aantal gebruikers van het computerprogramma CITO LOVS uit het (v)so bijeen om samen met CITO te inventariseren op welke wijze zij hun leerlingen willen volgen en hun ontwikkeling in beeld willen brengen. De komende jaren werkt CITO LOVS aan een nieuwe rapportage-omgeving en...

E-learning

DGM_elearning.jpg

Landelijk model doelgroepen SO

Doelgroepenmodel SO

Landelijk model doelgroepen VSO

Doelgroepenmodel VSO