Welkom op de site over het landelijk doelgroepenmodel

Elke leerling in beeld  

 

 


 

 

Wat is het model en waarom bestaat het? 

Het speciaal onderwijs biedt circa 70.000 leerlingen in Nederland onderwijs van hoge kwaliteit. De diversiteit onder die leerlingen is enorm. Als we echter kijken naar mogelijkheden van elke leerling is er telkens een hoge ambitie te stellen. Dit leggen we vast in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en een passende uitstroombestemming. Vanuit verschillende expertises en op verschillende momenten wordt er vervolgens bepaald wat de leerling nodig heeft om op het gewenste niveau uit te stromen. Dit is een proactief en cyclisch proces.

Om dit proces zo goed mogelijk te ondersteunen is het landelijk doelgroepenmodel ontwikkeld. Met dit model is een school in de gelegenheid om onderbouwd en transparant het maximaal haalbare eindniveau en het benodigde onderwijsaanbod en ondersteuning goed in kaart te brengen. De school doorloopt met het model een aantal vaste stappen die de leerling via een passende route leidt naar de maximaal haalbare uitstroombestemming.

Op dit moment wordt er niet volgens een gestandaardiseerde manier gewerkt. Dit bemoeilijkt de communicatie met stakeholders zoals Inspectie, samenwerkingsverbanden, externe ondersteuners en scholen in het regulier onderwijs. Het landelijk doelgroepenmodel verbetert deze communicatie. Tevens verbetert het de communicatie met ouders. Door het doelgroepenmodel en de onderliggende instrumenten is de school in staat een goed beeld te schetsen van waar de leerling staat en wat het toekomstperspectief is.

 


Vragen of opmerkingen rondom het doelgroepenmodel? Neem contact met ons op

* verplicht veld
*
*
*
laat dit veld leeg

 


Dagbesteding of beschut werk?

Afhankelijk van beschikbare plekken in de regio kunnen leerlingen meer of minder doorstromen naar beschut werk. De praktijk leert dat een groot deel van de leerlingen in leerroute 3 (nog) uitstroomt naar arbeidsmatige dagbesteding. Lees hier ook alles over in deze onderlegger: Uitstroomperspectief leerroute 3. In dat geval kan de regel voor het uitstroomperspectief bij leerroute 3 als volgt worden aangepast:  

 

1

2

3

4

5

6

7

Uitstroombestemming

Belevings-gericht

Taakgericht en activerend

 

Arbeidsmatige dagbesteding

Beschut werk**

(beschut werk)/arbeid

Arbeid met certificaten/

MBO Entree

MBO 2/3/4

MBO 3/4

HBO/WO

 

Dagbesteding

Dagbesteding/

Arbeid

Arbeid

Arbeid/

Vervolgonderwijs

Vervolgonderwijs

 

 

 

 

 

 

LECSO organiseert veel rondom Arbeidstoeleiding. Binnen dit thema houdt ons team zich bezig met het verspreiden en borgen van gezamenlijk ontwikkelde expertise en samenwerkingsvormen en het stimuleren van samenwerken in de regio’s. We volgen alle ontwikkelingen rond wetgeving, signaleren problemen, verzamelen praktijkvoorbeelden, denken mee over leerlijnen, methodieken en toestontwikkeling en brengen advies uit aan de PO-Raad. De meest recente informatie hierover vind u hier. Ook het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt informatie aan. Die vindt u hier.

 

 

 


Een matrix maar niet lineair

Het model is een matrix maar leest niet van boven naar beneden. Juist door de complexe situatie van individuele leerlingen in beeld te brengen laat het model zien wat er nodig is om de leerling tot een maximaal eindniveau te brengen.

CasusleerlingAnsu

 

 


Downloads

CC.png

Alle werken van het Landelijk Doelgroepenmodel worden beschikbaar gesteld onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.

 

Download hier alle bestanden (definitieve versie 2018).

Download hier een Word versie van het landelijk doelgroepenmodel.

Download hier een Word versie van het model OPP SO en hier een Word versie van het model OPP VSO.

Actueel

In 2018 is het Landelijk Doelgroepenmodel (LDGM) van LECSO gelanceerd en door vele organisaties in gebruik genomen. Met dit instrument zijn scholen beter in staat om onderbouwd en transparant het maximaal haalbare eindniveau en het benodigde onderwijsaanbod en ondersteuning voor een leerling in kaart...

E-learning

DGM_elearning.jpg

Landelijk model doelgroepen SO

Doelgroepenmodel SO

Landelijk model doelgroepen VSO

Doelgroepenmodel VSO