Welkom op de site over het landelijk model doelgroepen (V)SO

 

 

 

 

Wat is het model en waarom bestaat het? 

Het speciaal onderwijs biedt circa 70.000 leerlingen in Nederland onderwijs van hoge kwaliteit. De diversiteit onder die leerlingen is enorm. Als we echter kijken naar mogelijkheden van elke leerling is er telkens een hoge ambitie te stellen. Dit leggen we vast in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en een passende uitstroombestemming. Vanuit verschillende expertises en op verschillende momenten wordt er vervolgens bepaald wat de leerling nodig heeft om op het gewenste niveau uit te stromen. Dit is een proactief en cyclisch proces.

Om dit proces zo goed mogelijk te ondersteunen is het landelijk model doelgroepen ontwikkeld. Met dit model is een school in de gelegenheid om onderbouwd en transparant het maximaal haalbare eindniveau en het benodigde onderwijsaanbod en ondersteuning goed in kaart te brengen. De school doorloopt met het model een aantal vaste stappen die de leerling via een passende route leidt naar de maximaal haalbare uitstroombestemming.

Op dit moment wordt er niet volgens een gestandaardiseerde manier gewerkt. Dit bemoeilijkt de communicatie met stakeholders zoals Inspectie, samenwerkingsverbanden, externe ondersteuners en scholen in het regulier onderwijs. Het landelijk model doelgroepen verbetert deze communicatie. Tevens verbetert het de communicatie met ouders. Door het landelijk model doelgroepen en de onderliggende instrumenten is de school in staat een goed beeld te schetsen van waar de leerling staat en wat het toekomstperspectief is.

 

 

Een matrix maar niet lineair

Het model is een matrix maar leest niet van boven naar beneden. Juist door de complexe situatie van individuele leerlingen in beeld te brengen laat het model zien wat er nodig is om de leerling tot een maximaal eindniveau te brengen.

CasusleerlingAnsu

Actueel

Onlangs zijn er een aantal bijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden over het binnen het speciaal onderwijs ontwikkelde doelgroepenmodel (is in alle regiobijeenkomsten aan de orde gesteld). Hierbij werd specifiek gekeken naar een mogelijke aansluiting van het...

Landelijk model doelgroepen SO

doelgroepenmodel_matrics_SO_1817x966px.jpg

Landelijk model doelgroepen VSO

doelgroepenmodel_matrics_VSO_1817x966px.jpg